Het aanbod aan diensten is zeer divers. U kunt Ad Donkervoort Advies bv benaderen voor uiteenlopende opdrachten en adviesvragen, die hieronder worden toegelicht.

 

Taxaties

Ad Donkervoort Advies bv verzorgt de taxatie van woonwagens, recreatie­woningen en chalets, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een hypotheek of vermogensbepaling of voor de herbouwwaarde ten behoeve van een brandverzekering.

 

Schade

In geval van brand- of andere schade aan een accommodatie wordt na een eventueel technisch onderzoek de schade-analyse opgemaakt, voorzien van een advies met - indien gewenst - een kostenopgave.

 

Advies

Een technisch advies of een rapportage kan nodig zijn voor de aanvraag van een bouwvergunning of bij de oplevering van een nieuwe accommodatie. Maar ook een second opinion kan in wat voor zaak dan ook gewenst zijn.

Een onderzoek naar de gemeentelijke bepalingen rond brandoverslag en brandoverslagberekeningen behoren tevens tot de adviesmogelijkheden, evenals een bouw- en/of verbouwingsadvies.

 

Projectmanagement

Het management, de coördinatie of begeleiding van projecten, zoals de aanleg van een nieuwe locatie is bij Ad Donkervoort Advies bv in goede handen.

 

Mediation

Het optreden als objectieve gesprekspartner om partijen bij elkaar te brengen heeft bij Ad Donkervoort Advies bv het voordeel dat zowel de markt alsook de mensen bij hem bekend zijn. Mediation kan nodig zijn bij problemen tussen gemeente en een huurder of bij bouwbesluit-eisen: het zoeken naar oplossingen in goed overleg is dan van groot belang.

 

Bij calamiteiten kunt u uiteraard altijd rekenen op een snelle reactie, bij welke geleverde dienst dan ook.

 

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan